Pjesë të Fabrikës së Makinerisë - Kinë Pjesë të Prodhuesve, Furnizuesve të Makinerive