Fabrika e Makinerive të Lojërave Boksier - Prodhuesit, Furnizuesit e Makinerive të Lojërave Bokser Kinë