Fabrika e Karuselit - Prodhuesit, furnizuesit e Karuselit në Kinë